Ingate Firewall

Så fungerar en Ingate Firewall
Ingate Firewall 1200 Ingate Firewall 1400 Ingate Firewall 1600
Ingate Firewall 1190 Ingate Firewall 1450 Ingate Firewall 1600 Ingate Firewall 1900

 

Ingates brandväggar med SIP-stöd ansluts på precis samma sätt som en normal företagsbrandvägg. Den placeras vid gränsen mellan nätverken och säkrar ditt LAN medan den också på enklaste sätt möjliggör för SIP-baserad kommunikation att passera.

Brandväggens placering i nätet

Ett inkommande SIP-samtals väg genom en Ingate Firewall (illustrationen nedan):

  • SIP-signaleringen kommer in på en dedicerad port (vanligen 5060)<1>.
  • Systemet konsulterar SIP-registratorn för att bestämma på vilken privat IP-adress som mottagaren sitter och signaleringen vidarebefordas till denne<2>.
  • När de två klienterna har kommit överens om att sätta upp sessionen öppnar brandväggen dynamiskt UDP-portar<3> (portnummer har överenskommits under initieringsfasen) så att media kan utbytas<4>.

SIP-samtal genom brandväggen:

Ingate Firewall
Connector Data´s hemsida


senast uppdaterad 2007-01-18
© Copyright 
Connector Data