Ingate Firewall

Egenskaper
Ingate Firewall 1200 Ingate Firewall 1400 Ingate Firewall 1600
Ingate Firewall 1190 Ingate Firewall 1450 Ingate Firewall 1600 Ingate Firewall 1900

 

Ingates brandväggar levereras kompletta med hård- och mjukvara. Den SIP-proxy och SIP-registrator som levereras som standard på alla Ingatebrandväggar möjliggör SIP-kommunikation genom att bara lägga till en hårdvaruprodukt: en Ingate Firewall. Ingates brandväggar är också utvecklade för att erbjuda komplett brandväggsskydd med minsta möjliga besvär och risk. Hårdvaran levereras med förinstallerad mjukvara och fungerar oberoende av andra datorer och utrustningar. Genom Ingates webb-baserade användargränssnitt kan du göra nätverksspecifika inställningar utan att behöva vara brandväggsexpert. Dessutom kan systemadministratören välja metod för autentisering. Den förinstallerade mjukvaran kopplad med Ingates lättanvända webb-baserade användargränssnitt för konfiguration gör att säkerhetsnivån höjs genom att användarfel vid installationen elimineras

Nedan följer en lista över standardegenskaper hos alla Ingates brandväggar.


Standardegenskaper för Ingate Firewall:

 • Komplett med hård- och mjukvara
 • Lätt att installera och konfigurera
 • Larm och avancerade loggfunktioner
 • Relä på TCP- och UDP-nivå, applikationsrelä för FTP-trafik
 • Tillval: VPN-modul med stöd för IPSec
 • SIP-modul för IP-telefoni och andra person-till-person-applikationer
 • Användarautentisering med RADIUS
 • Anpassad för fjärradministration


SIP-funktionalitet för Ingate Firewall:

 • SIP-server med både SIP-proxy och SIP-registrator
 • Fungerar som både in- och utgående proxy
 • Ingen location server behövs på LAN:et för inkommande SIP-sessioner
 • Stöder DNS SRV
 • Filtrering på paket- eller sessionsnivå beroende på typen av SIP-trafik
 • Kan skicka flera samtidiga anrop till flera olika mottagare
 • Sessionstimer
 • Record routing
 • Via hiding
 • Stödjer via TLS krypterad SIP-signalering

Ingate Firewall
Connector Data´s hemsida


senast uppdaterad 2007-01-18
© Copyright 
Connector Data