flag_eng.gif (159 bytes)Open Process

Jobbplanering och -styrning för "alla" plattformar
 

Moderna dataverksamheter blir mer och mer komplexa allt eftersom ytterligare hårdvaruplattformar anskaffas för att köra speciella applikationer. Den typiska datacentralen kan ha en eller flera stordatorer (ofta från olika leverantörer), ett flertal UNIX-anläggningar som handhar olika lokala nätverk(LANs), några NT servrar och kanske även en VAX-dator eller två.

Utvecklingen till denna blandade miljö, tillsammans  med behovet att automatisera produktionsstyrningen på varje enskild dator, och mellan olika plattformar har givit anledning till krav på en integrerad produktions- styrningsprodukt för flera plattformar.

OPEN PROCESS, utvecklad och underhållen över hela världen av företaget Marben GL, är den moderna lösningen för automatiserad produktionstyrning och -kontroll för hela företaget.

OPEN PROCESS styr, kontrollerar och integrerar driften på följande system (som kan konfigureras i godtycklig kombination):

 • Alla UNIX plattformar
 • IBM MVS, AS400
 • BULL GCOS7 and GCOS8
 • HP MPE
 • DEC ALPHA
 • UNISYS serial A och 2200
 • NT

OPEN PROCESS tar hand om alla funktionella behov i dagens moderna dataverksamhet:

 • Drift och Produktionskontroll
 • Kontroll av Batchkörningar
 • Larmkontroller i datamiljön och program
 • Automatisk konsoloperation
 • Kvalitetskontroll av produktionen
 • Expertanalysteknologi
 • Ordentlig dokumentation

OPEN PROCESS integreras enkelt med befintliga administrativa system såsom  HP's Open View och Operations Center eller BULL's ISM och OPEN MASTER. Open Process deltar i dessa miljöer från ett globalt perspektiv för att utföra total systemstyrning av alla komponenter i dataverksamheten.

OPEN PROCESS-arkitekturen är anpassad till dagens krav på informationsystem och innehåller marknadens ledande verktyg vilket ger en produkt som är stabil, portabel och kan utvecklas med verksamheten. Denna arkitektur bygger på följande grund:

 • En UNIX Server
 • Motif GUI
 • TUXEDO middleware
 • ORACLE middleware
 • Allmänna Nätverksprotokoll (TCP/IP, OSI, X25, SNA 3270, ...)

OPEN PROCESS kommunikationsarkitektur mellan datorsystemen består av en OPEN PROCESS Server och obegränsat antal OPEN PROCESS Agenter. Med denna konfiguration kan Servern kontrollera ett obegränsat antal datorer genom kommunikation med en OPEN PROCESS Agent, som är resident på varje kontrollerad dator.

OPEN PROCESS Servern är den centrala enheten för all OPEN PROCESS' systemkontroll and styrning. Servern skall vara på ett UNIX system. Följande UNIX- plattformar kan användas:

 • Sun Solaris
 • IBM AIX
 • BULL AIX
 • HP UX

En OPEN PROCESS Agent skall finnas på varje kontrollerad dator. Varje Agent är ansvarig för kontroll av sin värddator och utför detta i samarbete med OPEN PROCESS Servern. Dessa agenter konsumerar en försumbar del av värdsystemets resurser och kräver inga operativsystemförändringar i värdsystemet.

OPEN PROCESS innehåller ett modernt grafiskt användargränssnitt (GUI) vilket är både kraftfullt och mycket  enkelt att använda. Datorer, scheman, applikationer, jobb, logiska grupper av jobb, etc. representeras alla som objekt. Dessa objekt visas grafiskt som ikoner som är lätta att arbeta med. Denna metod ger en allmän bild av varje individuell dator i en blandad systemmiljö.

OPEN PROCESS består av fyra separata, men till fullo integrerade produkter:

  1. OP SCHEDULER för att kontrollera batchjobb.
  2. OP OPERATOR för systemkonsolautomatisering.
  3. OP ALARM för styrning av interna and externa larm.
  4. OP MANAGEMENT för ändring och styrning av kvalitetskontrol.

OP SCHEDULER kontrollerar alla aspekter på körningar av batchjobb på alla definerade plattformar. Batch- jobb kan initieras automatiskt baserat på en omfattande uppsättning med villkor och under körning styrs och spåras jobben tills de är klara. OPEN PROCESS' grafkörningar kan förses med beroenden mellan plattformar och köras på vilket som helst av de definierade systemen.

OP OPERATOR ger fullständig automatisering av värdsystemkonsolen. OPEN PROCESS kan utnyttja de indata-konsolkommandon som krävs. Utdata-konsolmeddelanden passerar genom filter (baserade på användardefinierade kriterier) före de presenteras för operatören.

OP ALARM etablerar gränssnittet mellan OPEN PROCESS och den yttre miljön. OP ALARM kan styra villkor från den yttre miljön, såsom datorhall-temperatur, fuktighet och lufttryck, lika väl som  internt programmerade villkor såsom abort av ett kritiskt jobb eller överskridanden av resursgränser. OP ALARM kan generera externa larm såsom att activera en högtalare, ringa upp ett telefhonnummer, ge utskrift på en skrivare, skicka ett email, etc. Larmanmälan görs till en kontrollgrupp som använder en eller flera av dessa metoder. En kontrollgrupp är en samling personer som underrättas vid en speciell larmhändelse.

OP MANAGMENT uppgraderar produktionsfilen (dvs. källkoder, objektkoder,bibliotek, styrkoder(JCL), etc.) ändrar kontrollprocessen till en ny nivå genom att introducera ett kvalitetskontrollbegrepp. Detta saknas i andra  liknande produkter på marknaden. Alla förändringar till produktionsfilerna måste följa en uppsättning av kund- regler och standards. Detta garanterar att kvalitetsförändringar, säväl som kontrollerade förändringar görs till Er produktionsmiljö.

Tillbaka
Stordatorprogram
Connector Data´s hemsida

Kontakta  Connector Data.
© Copyright Connector Data