Attachmate Quick Tools

Quick Tools innehåller ett antal verktyg för klient/server. Dessa gör det möjligt att för dig att expandera din informationsanalys och bli mer konkurrenskraftig med utgångspunkt från data lagrade i stora databaser i IBM, UNISYS eller DEC/Unix miljö. Stordatorer har varit, av hävd, väldigt svåra att designa och programmera och ett projekt för att förändra informationsflödet har ibland tagit flera månader eller år att förändra. Utvecklingen på arbetsplatsen ligger i 4GL språk och objektprogrammering. Exempel är Visual Basic, Visual C++, Powerbuilder, Gupta SQL Windows som är dom vanligast förekommande produkterna. Attachmate har skapat moduler, s.k. middleware som gör det möjligt att från t.ex. Visual Basic nå databasinformation på stordatorn. Quick Tools består av:


QuickApp

Ett verktyg som används för att "spela in" terminalbilder och därefter skapa applikationer runt resultatet. Styrkan i QuickApp är navigeringen som gör det mycket enkelt att hoppa från applikation till applikation i stordatorn. En av dom stora fördelarna är också att man inte behöver skriva HLLAPI-kod för att klara detta.
En färdig applikation tar kanske 2-4 dagar mot 3 månader med tidigare hjälpmedel. Resultatet från QuickApp kan också vara starten till "äkta" klient/server.

Läs mer, priser och beställsida

QuickPeer

Ytterligare ett steg på vägen där man med lätthet skapar APPC applikationer på en PC och kommunicerar med stordatorn via APPC. APPC kan vara allt ifrån en annan PC eller en IBM stordator.

QuickDB

Ett ODBC verktyg som kan hämta information från SQL databaser eller DB2 enligt DRDA konceptet. Informationen integreras i t.ex. MS Excel eller MS Word. Detta är en typisk applikation för beslutsmodeller där man inom loppet av några sekunder får aktuell information från stordatorns databaser.

QuickDesign

Det ultimata verktyget för Klient/Server utveckling. Ny programutveckling sker på PC:n med objektprogrammering. Testerna av programmen sker med QuickPeer och när resultatet är vad man önskar sig så kan generera stordatorkod typ Cobol som sedan kompileras och länkas med subrutinanrop på stordatorn.

En produkt från

Kommunikationsprogram
Connector Data´s hemsida


senast uppdaterad 2002-12-05
© Copyright 
Connector Data