INFOConnect

INFOConnect är ett koncept eller framework, från början framtagen av Unisys, som ger användaren en öppen, flexibel och modul-uppbyggd plattform för kommunikation under Windows mot Unisys och andra stordatorer.
Programmet ger användaren ett gemensamt grafiskt gränssnitt, oberoende av vilken typ av stordator han ska köra mot. Transporten hanteras av Connectivity Services i vilken man kan ladda olika protokoll beroende på hur man kopplar sig. Det finns stöd för såväl öppna protokoll typ TCP/IP, IPX, Netbios, X:25 o s v, som för Unisys specifika typ HLCS, LCW, Poll-Select och Uniscope.

Under Accessory Manager, som är den bindande ramen, kan man ladda olika emulatorer för koppling mot stordatorn:

Det finns gemensamma och öppna gränssnitt både "uppåt" och "nedåt" vilket gör att det t.ex. går lätt att skriva andra applikationer som utnyttjar Accessory Manager.
Scripthanteringen som är gemensam för alla produkter och har över 300 funktioner. Samma filosofi gäller även för funktioner som tangentbords mappning, programerbara funktionstangenter, QuickPads osv.

INFOConnect finns för Windows 95 och Windows NT.

En produkt från

Kommunikationsprogram
Connector Data´s hemsida


senast uppdaterad 2002-12-05
© Copyright 
Connector Data