Netwizard från Attachmate

Netwizard är en produkt som väsentligt förenklar hanteringen av programvaror i nätverk, en sk Software Management programvara. Med hjälp av Netwizard kan en nätverksadministratör automatisera sina rutiner för att distribuera, konfigurera, administrera och kontrollera all programvara och hårdvara i sitt nätverk, från en enda central plats i nätverket.

Förutom möjligheten att distribuera och installera alla typer av programvaror till vilken PC som helst i nätverket kan Netwizard även mäta användningen av programvaror, sk Software Meetering och inventera hårdvara. Denna information kan lagras i en öppen ODBC databas för senare bearbetning.

Netwizard består av en serverdel (manager) och en klientdel (agent). Managerdelen kan installeras lokalt på en PC eller en file server och hanteras sedan av en administratör.
Agenten kan köras och under:

Agenten kan installeras automatiskt på varje PC som ingår i nätet genom ett sk loginscript. Eftersom Netwizard har en unik sk "peer to peer" kommunikation kan man tex flytta vilken fil som helst från vilken PC som helst, till vilken PC som helst i nätet.

Administratören får efter installationen upp en logisk trädstruktur över alla noder (PC´s) i nätet. Dessa noder kan grupperas efter behag. Med drag och drop teknik kan man kopiera filer mellan två PC´s.

En viktig och absolut nödvändig funktion är möjligheten till UNDO och Rollback Recovery. Netwizard kommer inte att fullfölja distributionen om inte alla delar i den har gått bra. Om det tex av någon anledning inte gick att skapa en ny grupp i Windows så kommer distributionen att stanna och allt återskapas som det såg ut innan distributionen började.

Några saker som gör att Netwizard skiljer sig från dom andra:

En produkt från

Kommunikationsprogram
Connector Data´s hemsida


senast uppdaterad 2002-12-05
© Copyright 
Connector Data