RALLY! for AS/400

RALLY! är samlingsnamnet på en familj av produkter, utvecklade för att höja produktiviteten hos användare som behöver en koppling mellan en PC och en IBM AS/400.

RALLY! består av:

RALLY! Entry

Innehåller en Windows baserad router som ersätter IBM´s PC Support/400. Detta frigör värdefullt minne i DOS genom att inga minnesresidenta program behöver laddas. Med hjälp av bl.a. makron och hot-spots ger RALLY! Entry användaren möjlighet att skapa skräddarsydda miljöer som är anpassade till hans sätt att arbeta. Filöverföring kan göras med SQL liknande funktioner och användaren kan snabbt och enkelt välja, sortera och formatera de önskade fälten ur AS/400 databasen.

RALLY! for AS/400

Innehåller förutom vad som anges i Entry versionen bl. a. ett kraftfullt data access verktyg - DBQuery. RALLY! DBQuery ger användaren tillgång till databasen i AS/400 genom att bara klicka med musen. Man kan välja data ur flera olika tabeller och enkelt extrahera denna information till ett valfritt PC program typ Excel, Lotus osv. Frågor kan ställas on-line eller lagras för framtida bruk. RALLY! innehåller dessutomAPI stöd för Remote SQL, en avancerad ODBC drivrutin och filöverföring. RALLY! kan kopplas på många olika sätt till en AS/400:

RALLY! Developer´s Edition

Adderar verktyg för att utnyttja RALLY!´s inbyggda API stöd. Med dessa verktyg kan man förenkla och snabba upp utvecklingen av skräddarsydda client/server applikationer. Programpaketet innehåller tidsbesparande verktyg, exempel på applikationer, källkod och full dokumentation. Verktygen ger dig full nytta av de inbyggda API´erna, ODBC drivrutinen, Remote SQL, filöverföringen och WinHLLAPI. Man kan arbeta med populära utvecklinsverktyg som Visual Basic, C++ och Powerbuilder för att bygga Windows applikationer med transparent access till data och information på en AS/400.

RALLY! Server

Ger en flexibel AS/400 gateway i en blandad nätverksmiljö. PC arbetsplatser kan nå resurser på en eller flera RALLY! servers, vilket ger access till flera AS/400 datorer samtidigt.
Med möjlighet att ansluta upp till 128 användare till en RALLY! Server gör det att den passar alla företag, stora som små.

RALLY! finns även i 32 bits version för Windows NT och Windows 95.

Mer information

En produkt från

Kommunikationsprogram
Connector Data´s hemsida


senast uppdaterad 2002-12-05
© Copyright 
Connector Data