RLN (Remote Lan Node) från Attachmate

RLN är marknadens mest kompletta paket för distansarbete och sk. remote access. RLN består av en serverdel som installeras på en befintlig PC i nätverket och en klientdel som används för att få kontakt med nätverket. RLN ger användare samma funktionalitet som om han satt på det lokala nätet. RLN klienten har support för:

RLN servern kan hantera upp till 32 samtidiga användare via modem, X25 och ISDN. Den unika RSA adaptern gör det omöjligt för icke godkända användare att ta sig in på nätet via RLN servern. RLN är helt oberoende av vilket nätverksprotokoll som används och fungerar lika bra på Ethernet som Token Ring.

RLN har något som kallas för SNMP stöd och ger en nätverksansvarig person möjlighet att under Windows konfigurera och administrera alla RLN servrar och användare på nätet.

RLN har marknadens bästa säkerhetsfunktioner och kan lätt integreras med andra tillverkares säkerhetsprodukter.

En produkt från

Kommunikationsprogram
Connector Data´s hemsida


senast uppdaterad 2002-12-05
© Copyright 
Connector Data