Select Data Access & Integration från Attachmate

Select är ett kraftfullt men ändå lättanvänt verktyg som ger Windows och OS/2 användare möjlighet att få direkt access till data på ett antal olika värddatorsystem. Med SQL motorn i Select tillsammans med den från er DBMS, kan man via menysystem på ett enkelt sätt extrahera data som sedan kan bearbetas lokalt. Över 10000 användare över hela världen använder idag Select för att på ett produktivt sätt utnyttja den information som ligger i databaser på olika typer av värddatorer. Select erbjuder support för ett antal olika databaser som:

En produkt från

Kommunikationsprogram
Connector Data´s hemsida


senast uppdaterad 2002-12-05
© Copyright 
Connector Data