NTCOMM

NTCOMM är uppbyggt för att hantera meddelanden. Ett meddelande kan vara en fil, en post, ett dataelement etc. Varje meddelande adresseras med hjälp av en kö-identitet som definieras av användaren med ett unikt namn. Man kan även definiera lokala köer och förmedla meddelanden lokalt inom en plattform.


NTCOMM får era applikationer att samverka oberoende av plattform.

  1. Ett sändande applikationsprogram anropar NTCOMM och anger vad som skall sändas och till vem.
  2. NTCOMM överför meddelandet till önskad mottagare.
  3. På mottagande plattform aktiverar NTCOMM önskad applikation eller sparar meddelandet till dess att mottagaren önskar erhålla det.

Några egenskaper:

Produkten finns idag implementerad på följande plattformar:

Företag som valt NTCOMM för integrering av applikationer är bl.a.:Kommunikationsprogram
Connector Data´s hemsida


senast uppdaterad 2002-12-05
© Copyright 
Connector Data