- Affärsutveckling
- Marknadsföring
- Inköp
- Ekonomi

 
 
 
- Produktförsäljning
- PC-samordning
- UNIX
- Program/Systemering
- Systemintegration- Avtal affärsrelationer
- Koord. Connectorer
- Support produkter
- Basbeläggning
 
 
 
 
- Projektledning/Utredning
- Utbildning
- Datakommunikation
- Driftkompetens
- Dokumenthantering
Tillbaka
Connector Datas hemsida

senast uppdaterad 2002-12-05
© Copyright 
Connector Data