WWW-system

Till prislistan

Connector Data AB ser till att Ditt företag får system för Internet/Intranet som går lätt att uppdatera. Vi integrerar konventionell systemutveckling med Internet. Du uppdaterar informationen i Dina ordinarie system och databaser. Fördelen blir att alla får tillgång till informationen omedelbart och samtidigt. Du får en ny möjlighet till kommunikation och presentation!

Priset för WWW-systemutveckling beror på hur kvalificerade uppgifterna är. För ett arbete av normal svårighetsgrad ligger kostnaden i intervallet 495 - 795 kr / timme exkl. resor och traktamenten.

Samtliga priser är exklusive moms i SEK.
Connector Data förbehåller sig rätten att ändra priser utan föregående avisering.


Tillbaka


senast uppdaterad 2002-12-05
© Copyright 
Connector Data